Zpět do obchodu

Registrace

Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA WWW.PO-OTEVRENI-SIJTE.CZ

Zuzana Vávrová, provozovatelka internetového obchodu Po otevření šijte na internetové adrese www.po-otevreni-sijte.cz, plně respektuje ochranu vašich osobních údajů. Zpracovávám je a využívám pouze podle české a evropské legislativy (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je: Zuzana Vávrová, trvale bytem Ocelářská 344/10, 190 00 Praha 9; identifikační číslo: 038790046; zapsané v živnostenském rejstříku, spisová zn. S P09 015995/2015 

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování a ochrany vašich osobních údajů vám ráda zodpovím. Kontaktujte mě prosím na email zuzana@instantnipatchwork.cz

PROČ ZPRACOVÁVÁM OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje zákazníků e-shopu po-otevreni-sijte.cz potřebuji zpracovávat proto, abychom mohla vyřídit vaši objednávku: přijmout objednávku, spárovat ji s platbou, vystavit doklad, zaslat vám objednané zboží, ev. vyřešit výměnu či reklamaci zboží z vaší objednávky). Právním důvodem pro toto zpracování vašich osobních údajů je právní titul plnění smlouvy. Pro vyřízení objednávky potřebuji zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, fakturační a dodací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Pokud jste mi udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zpracovávám osobní údaje pro marketingové účely. Znamená to, že vám zasílám newslettery s nabídkou zboží, informacemi o akcích, které pořádám nebo se jich účastním, a na které vás zvu, slevovými kódy atp. Právním důvodem pro tyto účely je právní titul oprávněného zájmu tvorby nových obchodních příležitostí. Pro tyto situace zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, údaje o nákupních zvyklostech.

Pokud se mnou komunikujete prostřednictvím chatu, kontaktního formuláře či přímého e-mailu, vaše osobní údaje nijak dále nezpracovávám.

PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které jste mi sdělili, využívám pouze pro interní potřebu mého projektu „Po otevření šijte“. Chráním je před zneužitím a neposkytuji je třetím stranám! 

Jedinou výjimkou jsou společnosti, jejichž spolupráci potřebuji pro vyřízení vaší objednávky (např. doprava, platební styk, programátoři) a orgány státní moci. Těmto společnostem osobní údaje v případě potřeby poskytuji v minimální nutné míře, kterou potřebují pro vyřízení objednávky, fungování e-shopu či jeho další zkvalitňování.

Jedná se především o tyto situace a spolupracující společnosti:

  • zaplacení objednávky online (platební karta): pro zpracovatele plateb - GoPay
  • doručení zboží: pro dopravce Zásilkovna a Česká pošta
  • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
  • v případě nutnosti vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení: pro orgány vyšetřování trestné činnosti,
  • zasílání obchodního sdělení, po vašem souhlasu: pro společnost Ecomail.cz, která rozesílku zajišťuje.

Se všemi spolupracujícími poskytovateli služeb mám smluvně ošetřené zpracování vašich osobních údajů v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

VYUŽÍVANÉ ANALYTICKÉ NÁSTROJE

Statistická data - Pokud využíváte naše webové stránky, shromažďuji statistické údaje o vaší aktivitě, které dále využívám ke zlepšení našich služeb.

Google Analytics - Služba, která umožňuje analýzu e-shopu. Je od společnosti Google Inc. („Google“). Informace vygenerované při využívání mého webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.

DOBROVOLNOST UDĚLENÍ SOUHLASU - Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nepodmiňuje žádné jiné plnění z mé strany.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje získané za účelem realizace vaší objednávky zpracovávám v souladu se zákonem č. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 31, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů. Vaše osobní údaje získané na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání obchodních sdělení zpracovávám po dobu existence tohoto účelu nebo do odvolání vašeho souhlasu.

VAŠE PRÁVA

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracovávám. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsem povinna vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, pak máte možnost tento souhlas kdykoliv odvolat buď kliknutím na odkaz v obchodním sdělení (newsletteru) nebo odesláním odvolání souhlasu na emailovou adresu zuzana@instantnipatchwork.cz

Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházím adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud se chcete zeptat na cokoliv, co se týče zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte mě prosím na zuzana@instantnipatchwork.cz 

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 10. 2021.