Zpět do obchodu

Registrace

Beru si přes léto sabatikl!

Přesněji bych měla napsat, že si beru prázdninové tvůrčí volno a inspirovala jsem se právě sabatiklem... :-)

A co je to vlastně ten sabatikl? Na wikipedii se píše toto:

Sabatikl (z latinského sabbaticus, což je z řeckého sabbatikos a to z hebrejského šabaton, šabat) neboli tvůrčí volno je označení pro placené, částečně placené nebo neplacené volno poskytované vysokými školami vysokoškolským učitelům za účelem vědecké práce, sebevzdělávání, práce na publikaci nebo psychohygieny. Trvá obvykle déle než dva měsíce, nejčastěji šest nebo dvanáct měsíců. V přeneseném slova smyslu jde o volno od práce za jistým účelem i v mimoakademické oblasti. Sabatikly využívají např. vysokoškolští učitelé, pastoři, sportovci, manažeři, hudebníci, příp. jiní umělci aj.

Tato skutečnost je u nás zavedena dokonce i v zákoně. Poskytování tvůrčího placeného volna akademickým pracovníkům (anglicky sabbatical) zmiňuje v českém právním řádu prvně zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách:

§ 76 Tvůrčí volno 1. Akademickému pracovníku vysoké školy se na jeho žádost poskytne tvůrčí volno v délce šesti měsíců jedenkrát za sedm let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů vysoké školy. 2. Po dobu tvůrčího volna náleží akademickému pracovníku mzda.

U mě to bude v praxi znamenat, že během léta budu mít "prázdninový režim", kdy bude v e-shopu možné nakoupit pouze ve vymezený čas. Vaše objednávky budu moct odesílat pouze 30.6., 16.7. a 11.8.2023.

Jako kompenzaci vám dám váš nákup do tašky (viz obrázek).

Od 1.9. už zase bude vše při starém.

Já budu mezitím pracovat na novinkách, který bych ráda do konce srpna i nechala nafotit a nebudu se ničím rozptylovat... :-) Všechny novinky vám budu postupně ukazovat ve svých Stories a Reels na Instagramu, kam bych vás tímto ráda pozvala... :-) Stories se ukazují i na mém FB, takže není nutné zakládat IG účet, abyste zůstali v obraze... :-)